Advanced Open Water Diver

2sters opl

Voorvereisten:

 • In het bezit zijn van het IADS Open Water brevet of een equivalent.
 • Open Water brevet
 • Minimumleeftijd 14 jaar
 • Minimaal 10 gelogde duiken gemaakt na het behalen van het Open Water brevet.
 • Geldige medische verklaring (Fit to Dive)
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd).

Cursus inhoud:

 • De cursus moet minimaal de volgende theoriemodules bevatten:
  • Natuurlijke navigatie en kompas navigatie
  • Diepduiken
  • Bouyancy
 • De cursus moet minimaal 6 open water modules bevatten.
  • Module 1 natuurlijke navigatie.
  • Module 2 Kompasnavigatie.
  • Module 3 diepduik (min 24 meter, max 32 meter).
  • Module 4 diepduik (min 24 meter, max 32 meter).
  • Module 5 trimvermogen.
  • Module 6 trimvermogen.

Opmerkingen:

 • Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle voorvereisten voldaan te zijn.
 • Alle verplichte theorie modules en open water modules dienen behandelt en uitgevoerd te zijn. De examens dienen gemaakt te zijn.
 • De theoretische modulen moeten afgesloten worden met een theoretische examen.
 • Om te slagen moet de cursist per test tenminste een score behalen van 80%
 • De instructeur dient alle examens, testen en overige gegevens voor tenminste 4 jaar te bewaren (of langer indien de locale regelgeving dat vereist).
 • Een meerderjarige IADS Advanced Open Water Duiker mag duiken samen met een gebrevetteerde minderjarige duiker die minimaal in het bezit is van een Open Water duiker brevet.
 • De Instructeur dient ervan overtuigt te zijn, dat de cursist in staat is om veilig te duiken en zodoende kan deelnemen aan de IADS Advanced Open Water cursus.
 • Indien de curtsist niet in staat is de juiste duikvaardigheden te demonstreren is een IADS-opfriscursus aan te raden, welke bestaat uit 2 zwembad (confined water) sessies en 2 theorie modules.
 • Alle praktijk modules voor de IADS Advanced Open Water cursus moeten in het buitenwater gedaan worden.
 • Module 3 betreft een gecontroleerde opstijging op het stabilizing jacket vanaf een diepte van minimaal 24 meter en maximaal 30 meter (stijgsnelheid maximaal 10 meter per minuut en een veiligheidstop van 2 minuten op 5 meter). Deze module mag willekeurig met elke andere module gecombineerd worden.
 • De maximale diepte voor een Advanced Open Water Duiker is tijdens de gehele cursus, als ook na het behalen van je brevet is 32 meter.
 • Tijdens alle zwembad (confined water) en open water modules dienen de instructeur, assistent(en) en cursisten minimaal te beschikken over de uitrusting, zoals beschreven in het hoofdstuk duikapparatuur.
 • Alleen een actieve status IADS Open Water Instructor of hoger mag deze cursus geven en examineren.