Open Water Diver

1sters opl

Voorvereisten:

 • Goede zwemmer in het bezit van een zwemdiploma of aantoonbare zwemvaardigheid
 • Minimum leeftijd 14 jaar
 • Geldig medische verklaring (Fit to Dive).
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd)

Cursus inhoud:

 • De cursus moet minimaal 20 lesuren bedragen.
 • De cursus moet minimaal 5 theoriemodules bevatten.
 • De cursus moet minimaal 6 zwembad of confined water modules bevatten.
 • In de cursus moet 1 module besteedt worden aan het naar boven halen van een slachtoffer.
 • Module 6 is een algemeen zwembad of confined water skill evaluatie
 • De cursus moet minimaal 3 open water modules bevatten.
 • De cursus moet minimaal 3 zelfstandig geplande duiken bevatten die uitgevoerd worden onder direct toezicht van een actieve status IADS Open Water Instructor of hoger.

Opmerkingen:

 • Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle voorvereisten voldaan te zijn.
 • Een snorkelbrevet word aanbevolen
 • Alle theorie modules, zwembad (confined water) modules en open water modules dienen behandelt en uitgevoerd te zijn.
 • Het Open Water lesboek moet doorgenomen zijn en de kennistoets dient gemaakt te zijn.
 • De theoretische modulen moeten afgesloten worden met een theoretische examen.
 • Om te slagen moet de cursist per test tenminste een score behalen van 80%
 • De zwembad (confined water) modules moeten afgesloten worden met het IADS zwembad evaluatie parcours.
 • De instructor dient alle examens, testen en overige gegevens voor tenminste 4 jaar te bewaren (of langer indien de locale regelgeving dat vereist).
 • De minimale basisregels voor het IADS Open Water brevet zijn gebaseerd op internationaal geldende regels voor veilig duiken.
 • Hoewel de IADS Instructor Manual de instructeur door de cursus heen leidt en de nadruk legt op de belangrijke punten binnen de opleiding, moet de instructeur zelf volledig op de hoogte zijn van de R&P.
 • Een IADS Open Water Duiker mag alleen duiken onder gelijke of lichtere omstandigheden met een gelijk gebrevetteerde meerderjarige duiker die minimaal in het bezit is van een Open Water duiker brevet en te allen tijde binnen de nultijden blijft.
 • De maximale diepte voor een IADS Open Water Duiker is 20 meter, zowel tijdens de opleiding alsook na het behalen van je brevet.
 • Tijdens alle zwembad (confined water) en open water modules dienen de instructeur, assistent(en) en cursisten minimaal te beschikken over de uitrusting, zoals beschreven in het hoofdstuk duikapparatuur.
 • Alleen een actieve status IADS Open Water Instructor of hoger mag deze cursus geven en examineren.