Rescue Diver

3sters opl

Voorvereisten:

 • In het bezit van een Advanced Open Water duiker brevet.
 • Minimumleeftijd 16 jaar.
 • Minimaal 20 gelogde duiken na het behalen van het Advanced Open Water brevet.
 • Geldige medische verklaring (Fit to Dive).
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd)
 • In het bezit van het IADS Medical Trained brevet (of equivalent).
 • AED Brevet.
 • Oxygen provider brevet.

Cursus inhoud:

 • De cursus moet minimaal 25 lesuren bedragen.
 • De cursus moet minimaal 6 theorie modules bevatten.
 • De cursus moet minimaal 12 open water modules bevatten.
  • Module 1 omvat transport, paniek en het verwijderen van de duikuitrusting
  • Module 2 omvat het beademen van een bewusteloze niet ademende duiker, transport en het verwijderen van de duikuitrusting.
  • Module 3 omvat het opstijgen met een bewusteloze niet ademende duiker, transport, het verwijderen van de duikuitrusting en de duiker uit het water halen zonder hulp.
  • Module 4 omvat het opsporen van een vermiste duiker, de duiker met hulp uit het water halen in een boot of op de kant en het tweede onderzoek uitvoeren met behulp van de neurologische tabel.
  • Module 5 omvat het opstijgen met een bewusteloze duiker op het stabilizing jacket van het slachtoffer en van de redder, tweede onderzoek en het toedienen van zuurstof.
  • Module 6 omvat een complete herhaling van de skills.
  • Module 7 omvat een praktische evaluatie.
 • contact maken met een duiker in paniek die het bewustzijn verliest
 • een bewusteloze niet ademende duiker aan de oppervlakte
 • een bewusteloze ademende duiker op de bodem
 • een bewusteloze niet ademende duiker op de bodem
 • een " vermiste duiker " scenario

Opmerkingen:

 • Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle voorvereisten voldaan te zijn.
 • Alle theorie modules en open water modules dienen behandelt en uitgevoerd te zijn. Het IADS Rescue Diver lesboek moet doorgenomen zijn en de examens dienen gemaakt te zijn.
 • De theoretische modulen moeten afgesloten worden met een theoretisch examen.
 • Om te slagen moet de cursist per test tenminste een score behalen van 80%
 • De Open Water Instructor dient alle examen, testen en overige gegevens voor tenminste 4 jaar te bewaren (of langer indien de lokale regelgeving dat vereist).
 • Als de cursist niet in het bezit is van het IADS Advanced Open Water Duiker brevet maar een equivalent brevet van een andere organisatie bezit moet hij of zij in principe een IADS-opfriscursus volgen, welke bestaat uit 2 theorie en 2 zwembad (confined water) sessies.
 • De maximale duikdiepte voor een Rescue Duiker blijft 32 meter.
 • Het Rescue Duikbrevet is de eerst opstap naar het Divemaster brevet, daarom dient er extra aandacht besteedt te worden aan de duikvaardigheden van de kandidaat. Daarnaast wordt er van de kandidaat het volgende verwacht:
  • Grote praktische duikervaring.
  • Sociale vaardigheden.
  • Goede fysieke en mentale conditie.
 • Alleen een actieve status IADS Open Water Instructor of hoger mag deze cursus geven en examineren.