Dolphin Ranger Beluga

dolphin ragen beluga

<

Voorvereisten:

 • Goede zwemmer in het bezit van een zwemdiploma of aantoonbare zwemvaardigheid. 
 • Dolphin-Ranger Tuimelaar brevet of equivalent. 
 • 20 vrij gemaakte zwembad duiken. 
 • Minimum leeftijd 8 jaar. 
 • Ondertekende medisch advies verklaring, vrijwaring van aansprakelijkheid door ouders of voogd.

Cursus inhoud:

 • De cursus moet minimaal 5 theorie modulen bevatten. 
 • De cursus moet minimaal 10 zwembad lessen bevatten van maximaal 35 minuten. 
 • De cursus wordt afgesloten met een theorie examen. 
 • De cursus wordt afgesloten met een zwembad examen. 
 • De maximale diepte is 3 meter.

Opmerkingen:

 • Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle voorvereisten voldaan te zijn. 
 • Alle theorie modulen en zwembad modulen dienen behandelt en uitgevoerd te zijn. 
 • Het Dolphin-Ranger Beluga lesboek moet doorgenomen zijn en de examens dienen gemaakt te zijn. 
 • De theoretische modulen moeten afgesloten worden met een theoretisch examen. 
 • Om te slagen moet de Dolphin-Ranger Beluga per test tenminste een score behalen van 80%. 
 • De zwembad modulen moeten afgesloten worden met de zwembad evaluatie parcours. 
 • De Instructor dient alle examens, testen en overige gegevens voor tenminste 4 jaar te bewaren (of langer indien de locale regelgeving dat vereist). 
 • Alhoewel het IADS Instructor Manual de Instructor door de cursus heen leidt en de nadruk legt op de belangrijke punten binnen de opleiding, moet de Instructor zelf volledig op de hoogte zijn van de R&P. 
 • Een I.A.D.S. Dolphin-Ranger Beluga mag wel samen duiken in het zwembad met een gebrevetteerde Dolphin-Ranger Tuimelaar of Beluga, onder toezicht van minimaal een I.A.D.S. Instructor of hoger. 
 • Alleen een actieve status IADS Divemaster of hoger mag deze cursus geven.