Dolphin Ranger Orca

dolphin range orca

Voorvereisten:

 • Goede zwemmer in het bezit van een zwemdiploma of aantoonbare zwemvaardigheid.
 • Dolphin-Ranger Beluga brevet of equivalent. 
 • 20 vrij gemaakte zwembad duiken.
 • Minimum leeftijd 8 jaar. 
 • Ondertekende medisch advies verklaring, vrijwaring van aansprakelijkheid door ouders of voogd.

Cursus inhoud: 

 • De cursus moet minimaal 5 theoriemodulen bevatten. 
 • De cursus moet minimaal 10 zwembadlessen bevatten van maximaal 35 minuten. 
 • De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen. 
 • De cursus wordt afgesloten met een zwembad-examen.
 • De maximale diepte voor zwembad is 3 meter. 
 • 2 oriëntatie duiken in het buitenwater met een maximale diepte van 6 meter en een duiktijd van 30 minuten.

Opmerkingen:

 • Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle voorvereisten voldaan te zijn. 
 • Het Dolphin-Rangers Orca lesboek moet doorgenomen zijn en de examens dienen gemaakt te zijn. 
 • De theoretische modulen moeten afgesloten worden met een theoretisch examen. 
 • Om te slagen moet de Dolphin-Ranger Orca per test tenminste een score behalen van 80%. 
 • De zwembad modulen moeten afgesloten worden met de zwembad evaluatie parcours. 
 • De Instructor dient 2 oriëntatie duiken te maken met de daarbij behorende oefeningen.
 • De Instructor dient alle examens, testen en overige gegevens voor tenminste 4 jaar te bewaren (of langer indien de locale regelgeving dat vereist). 
 • Alhoewel het IADS Instructor Manual de Instructor door de cursus heen leidt en de nadruk legt op de belangrijke punten binnen de opleiding, moet de Instructor zelf volledig op de hoogte zijn van de R&P.
 • Een IADS Dolphin-Ranger Orca mag wel samen duiken in het zwembad met een gebrevetteerde Dolphin-Ranger Tuimelaar, Beluga of Orca, onder toezicht van minimaal een IADS Instructor of hoger. 
 • Alleen een actieve status IADS Divemaster of hoger mag deze cursus geven.