IADS GOLD member van DEMA

 

IADS is een GOLD Member van de DEMA.

Wat is DEMA ? 

Dat is waar de duikindustrie samen komt.
DEMA, is een jaarlijkse Show met het grootste handelsevenement ter wereld voor bedrijven die zaken doen op het gebied van duiken, oceaansporten en avontuurlijke / duikreizen.

Het trekt jaarlijks honderden exposanten en duizenden duik- en reisprofessionals van over de hele wereld.

DEMA wil bedrijven samenbrengen om de duikindustrie wereldwijd te laten groeien

De show is een evenement dat je eigenlijk moet bijwonen als u de nieuwste trends in de branche wilt ervaren en zakelijke en professionele relaties wilt ontwikkelen in een persoonlijke setting als geen ander.

Duiken, duikkeuring en Coronavirus

pdf Corona website nvd01 (59 KB)

pdf Boekje Corona NL (2.17 MB) pdf (59 KB)

Vanwege de Corona pandemie zijn door de overheid strenge maatregelen genomen. Recent bereikte ons de vraag of het in het kader van voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus nog verantwoord was om te duiken en om duikkeuringen te  verrichten c.q. te ondergaan. Na overleg met collega’s in binnen- en buitenland heeft het bestuur van de NVD het volgende standpunt geformuleerd over duiken, duikmedische keuringen en het coronavirus. Lees verder in het toegevoegde artikel

Wereldwijde onderwatersportverzekering 2020

Geachte Duikers,

IADS biedt u ook dit jaar weer een wereldwijde onderwatersportverzekering incl lidmaatschap voor het jaar 2020. De verzekering inclusief lidmaatschap loopt van 1 december 2019 tot 1 december 2020 en kost u € 39,95.

Let op uw brievenbus voor deze mooie aanbieding.

AVG Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING (Staat in de ledensectie, goed lezen voor u toestemming geeft of volg de link onderin)

Deze privacy verklaring, opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is van toepassing op alle persoonsgegevens en alle handmatige of geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens welke IDD en IADS Headoffice, hierna te noemen ‘de organisatie’, ten behoeve van haar leden, medewerkers, vrijwilligers, klanten, donateurs etc. hierna te noemen ‘betrokkene’ zelfstandig uitvoert of door verwerkers op basis van een verwerkersovereenkomst laat uitvoeren.
In deze privacy verklaring staat beschreven welke categorieen persoonsgegevens van welke categorieen betrokkenen voor welke doeleinden door wie worden verwerkt, wie verantwoordelijkheid draagt en op welke wijze de rechtmatigheid van deze verwerkingen en de bescherming van de persoonsgegevens is geborgd.
Lees deze privacy verklaring aandachting door alvorens met uw akkoord de organisatie uitdrukkelijk toestemming te geven uw persoonsgegevens in lijn met deze privacy verklaring te verwerken.

pdf AVG privacy verklaring IDDIADS 15 juni 2018 (289 KB)