Full-Face Mask Open Water Diver

2sters opl

Voorvereisten:

 • Goede zwemmer in het bezit van een zwemdiploma of aantoonbare zwemvaardigheid
 • Minimum leeftijd 14 jaar
 • Geldig medische verklaring (Fit to Dive).
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (tot 18 jaar en bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd)

Cursus inhoud:

 • De cursus moet minimaal 24 uur bestaande uit de cursus Open Water Diver aangevuld met specialty FFM/VGM.
 • De cursus moet minimaal 7 theoriemodules bevatten.
 • De cursus moet minimaal 6 zwembad of beschut buitenwater modules bevatten, met Full Face masker/Volgelaatsmasker.
 • De cursus moet minimaal 3 open water modules bevatten.
 • De cursus moet minimaal 3 zelfstandig geplande duiken bevatten die uitgevoerd worden onder directe toezicht van een actieve status IADS Open Water Instructor of hoger in het bezit is van de specialty FFM/VGM.

Opmerkingen:

 • Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle voorvereisten voldaan te zijn.
 • Een snorkelbrevet word aanbevolen
 • Alle theorie modules, zwembad (confined water) modules en open water modules dienen behandelt en uitgevoerd te zijn.
 • Het Open Water Diver lesboek en specialty boek volgelaatsmasker moet doorgenomen zijn en de kennis toetsen dienen gemaakt te zijn.
 • De theoretische modulen moeten afgesloten worden met een theoretische examen.
 • Om te slagen moet de cursist per test tenminste een score behalen van 80%
 • De zwembad (confined water) modules moeten afgesloten worden met de IADS zwembad evaluatie parcours met volgelaatsmasker.
 • De instructor dient alle examens, testen en overige gegevens voor tenminste 4 jaar te bewaren (of langer indien de locale regelgeving dat vereist).
 • De minimale basisregels voor het IADS Open Water Duiker brevet aangevuld met de specialty volgelaatsmasker zijn gebaseerd op internationaal geldende regels voor veilig duiken.
 • Hoewel de IADS Instructor Manual de instructeur door de cursus heen leidt en de nadruk legt op de belangrijke punten binnen de opleiding, moet de instructeur zelf volledig op de hoogte zijn van de R&P.
 • Een IADS Open Water Diver met volgelaatsmasker mag niet samen duiken met een Junior Open Water Diver.
 • Een IADS Open Water Diver mag wel samen duiken met een gebrevetteerde duiker die minimaal in het bezit is van een Open Water Full Face Masker/Volgelaatsmasker Diver brevet.
 • De maximale diepte voor een IADS Open Water volgelaatsmasker/Full Face Mask Diver is 20 meter, zowel tijdens de opleiding alsook na het behalen van het brevet.
 • Tijdens alle zwembad (confined water) en open water modules dienen de Instructor, assistent(en) en cursisten minimaal te beschikken over de uitrusting, zoals beschreven in het hoofdstuk duikapparatuur, aangevuld met een volgelaatsmasker
 • Alleen een actieve status IADS Open Water Instructor of hoger met het specialty brevet Full Face Mask/Volgelaatsmasker Diver mag deze cursus geven en examineren.