Medical Trained Duiker

med trained instructor

Voorvereisten:

 • Geen duikbrevet noodzakelijk.
 • Minimumleeftijd 12 jaar.
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (tot 18 jaar en bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd)

Cursus inhoud:

 • In de cursus moeten alle praktijkoefeningen worden uitgevoerd (volgens Oranje Kruis boekje)
 • De cursus moet uit minimaal 6 modules bestaan.
  • Module 1 betreft Kennis van het menselijk lichaam
  • Module 2 betreft EHBO en Reanimatie
  • Module 3 betreft Breuken en kneuzingen
  • Module 4 betreft Tweede onderzoek en transporttechnieken
  • Module 5 betreft Vergiftigingen tot en met hypothermie
  • Module 6 betreft Oogverwondingen tot en met verbandmiddelen

Opmerkingen:

 • Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle voorvereisten voldaan te zijn.
 • Alle theoriemodules en praktijkmodules dienen behandelt en uitgevoerd te zijn. Het Medical Trained lesboek moet doorgenomen zijn en de examens dienen gemaakt te zijn.
 • De theoretische modulen moeten afgesloten worden met een theoretisch examen.
 • Om te slagen moet de cursist per test tenminste een score behalen van 80%
 • Nadat de praktijkmodulen zijn volbracht dient er een vaardighedenevaluatie gedaan te worden.
 • De Medical Trained cursus is een voorvereiste voor de IADS Rescue Diver cursus.
 • Daarom moet de Instructor ervan overtuigd zijn dat de cursist voldoende theoretische en praktische kennis over EHBO en Reanimatie bezit alvorens de cursist te brevetteren.
 • De Instructor dient alle examens, testen en overige gegevens voor tenminste 4 jaar te bewaren (of langer indien de lokale regelgeving dat vereist).
 • Maximaal aantal van 6 cursisten per Instructor. Per 2 cursisten extra dient er minimaal een Medical Trained Divemaster aanwezig te zijn.
 • Het IADS Medical Trained brevet is twee jaar geldig.
 • Opfriscursus bedraagt 4 lesuren en bestaat uit:
  • EHBO en Reanimatie
  • Eerste Diagnose
  • Tweede onderzoek
  • Transporttechnieken
 • Alleen een actieve status IADS Medical Trained Instructor mag deze cursus geven en examineren. Dit kan een Open Water Instructor of hoger zijn.