Oxygen Provider

med trained instructor

Voorvereisten:

 • Medical trained brevet of equivalent.
 • Minimumleeftijd 12 jaar.
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (tot 18 jaar en bij minderjarige door ouder(s) of voogd).

Cursus inhoud:

 • De cursus moet minimaal 5 lesuren bedragen.
 • De cursus moet minimaal 3 theoriemodules bevatten.
 • De cursus moet minimaal 2 praktijkmodules bevatten.
 • De cursus moet worden afgesloten met een theoretisch examen.
 • De cursus moet worden afgesloten met een praktijkexamen.

Opmerkingen:

 • Voordat aan de cursus begonnen wordt dient er aan alle voorvereisten voldaan te zijn.
 • Alle theorie en praktijk modules dienen behandelt en uitgevoerd te zijn en het Oxygen provider-lesboek moet doorgenomen zijn.
 • De theoretische modulen en praktijk modules moeten afgesloten worden met een theoretisch examen.
 • Om te slagen moet de cursist per test tenminste een score behalen van 80%.
 • De Instructor dient alle examens, testen en overige gegevens voor tenminste 4 jaar te bewaren (of langer indien de lokale regelgeving dat vereist).
 • Maximaal aantal van 6 cursisten per Instructor.
 • Het IADS Oxygen provider brevet is 2 jaar geldig. Zelfde als MTD
 • Alleen een actieve status Oxygen provider Instructor mag deze cursus geven. Dit kan een Open Water Instructor of hoger zijn.