Rescue Diver

3sters opl

Een onschatbare hoeveelheid kennis en ervaring opdoen

Tijdens deze opleiding zal de aandacht vooral gericht zijn op het voorkomen van een noodsituatie (preventie), het leiden van een reddingsactie (management) en het opsporen en redden van een slachtoffer in en direct buiten het water (redder).

Kennis van Eerste hulp

Natuurlijk zal ook de (duik)medische kennis een flink stuk aangehaald worden.Daarom is voor het volgen van deze opleiding een gedegen kennis van Eerste Hulp en reanimatie noodzakelijk.

Serieus bezig zijn

De IADS Rescue Diver opleiding is van groot belang voor elke duiker die serieus met de duiksport bezig is. Niet alleen is de Rescue Diver in staat om zichzelf in een noodsituatie te helpen, maar de Rescue Diver kan ook, als eerste persoon aan de waterkant, hulp verlenen aan een in nood verkerende buddy of andere duiker.

In geval van een duikcalamiteit of tijdens het organiseren van een duikactiviteit is de Rescue Diver een uitstekende assistent van de duikinstructeur.

Van onschatbare waarde

Door het volgen van deze opleiding zal je een onschatbare hoeveelheid kennis en ervaring opdoen, waardoor de duikveiligheid en je zelfvertrouwen enorm zullen toenemen.

Professional worden

Wil jij je professionaliseren in de duiksport? Het bezit van het brevet Rescue Diver is dan noodzakelijk.