Course Director

4 sters master instructor

Voorvereisten:

 • Tenminste 12 maanden in bezit van het IADS Staff Instructor brevet
 • In het bezit zijn van het IADS Medical Trained Instructor brevet
 • In het bezit van AED Instructor brevet.
 • In het bezit zijn van het Oxygen Provider Instructor brevet
 • In het bezit zijn van 10 IADS Instructor specialties
 • Op voordracht (na portfolio onderzoek) van min 2 examiners en / of IADS-hoofdkantoor
 • Geldige medische verklaring (Fit to Dive).
 • Het actief promoten en ondersteunen van IADS-activiteiten.

Cursus inhoud:

 • De Course Director cursus moet tenminste 5 volledige dagen bedragen.
 • Gedurende deze dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Vaardigheden workshop
  • Marketing in de duikindustrie
  • Verbale en nonverbale communicatie
  • Het modulaire lessysteem
  • Lespresentaties op alle niveaus
  • Zwembad presentaties op alle niveaus
  • Open Water presentaties op alle niveaus
  • Het evalueren van theorie lespresentaties
  • Het evalueren van zwembad (confined water) presentaties
  • Het evalueren van buitenwater presentaties
  • Het organiseren van een IADS Instructeursopleiding
  • Het organiseren van een IADS Specialty Instructors opleidingen voor de IADS specialties waar hij zelf bevoegd voor is.
 • Het organiseren van een IADS Medical Trained, AED en Oxygen Provider Instructor Cursus.
 • Evaluatie van cursisten.
 • Het werken met de Richtlijnen en Procedures
 • Het Course Director examen moet tenminste 1 volledige dagen bedragen
 • Gedurende deze dagen worden de volgende onderwerpen geĆ«valueerd:
  • Richtlijnen en Procedures
  • Modulaire lespresentatie in een leslokaal
  • Zwembad (confined water) presentatie
  • Evaluatie theorielessen
  • Evaluatie praktijklessen
  • Lespresentatie vanuit het Instructor Workbook
  • Theoretisch eindexamen

Opmerkingen:

 • De IADS Course Director dient tenminste eenmaal per jaar een IADS Instructor Cursus te organiseren. Indien de IADS Course Director niet binnen twee jaar een Open Water, Master Diver of Staff instructors cursus heeft gegeven dient hij of zij een update te volgen bij een actieve status IADS Examiner of bij een IADS-hoofdkantoor.
 • De IADS Course Director moet goed getraind zijn en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.
 • De IADS Course Director mag zelfstanding Instructors trainingen verzorgen vanaf Open Water Diver tot en met Staff Instructors cursus.
 • Het IADS Course Director examen zal worden afgenomen door een IADS Examiner.
 • De IADS Course Director mag zelfstandig IADS Specialty Instructors opleidingen verzorgen. Dit geldt echter alleen voor de specialties waarin hij of zij zelf is opgeleid.
 • De IADS Course Director is verplicht om twee maanden voor aanvang van een geplande Instructors cursus dit schriftelijk aan te vragen bij het IADS-hoofdkantoor. Het IADS-hoofdkantoor beslist of de aangevraagde Instructors cursus doorgang kan vinden.
 • De IADS Course Director mag zelfstandig Cross-over cursussen organiseren en examineren. Voor het equivalentieniveau dient hij/zij te overleggen met het IADS-hoofdkantoor.
 • De IADS Course Director is verplicht minimaal 1x in de 2 jaar deel te nemen aan een opfriscursus van 1 dag.
 • Alleen het IADS-hoofdkantoor organiseert deze opleiding en wordt gegeven door Examiners.