Q & A

Als lid van de IADS- of IDD organisatie heb je het voordeel dat je automatisch bent verzekerd voor duikongevallen, decompressiebehandeling en aansprakelijkheid. Ook wanneer je als commercieel instructeur of duikmaster verbonden bent aan de IDD-organisatie is deze dekking van toepassing. Toch is het vaak lastig om het juiste gevoel te krijgen bij dit soort verzekeringen.

Voorbeelden
Daarom staan hieronder een aantal fictieve situaties geschetst, waarbij de benadeelde of veroorzakers altijd lid is van IADS of verbonden als instructeur of divemaster bij IDD. Het zijn eenvoudige voorbeelden. Iedere situatie is anders en kan daardoor verschillend afgewikkeld worden.

Reisverzekering
Nog altijd gaan er ieder jaar duizenden mensen onverzekerd op reis. Vaak gaat het goed, maar wanneer het mis is, dan is het vaak ook echt goed mis. Ga daarom nooit onverzekerd op vakantie! Bij je lidmaatschap zit geen reisverzekering. Het is verstandig is een reisverzekering af te sluiten die gericht is op recreatieve duikers. Dit kan bijvoorbeeld een Schox onderwatersportverzekering zijn die je bij Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs afsluit.

Soorten verzekeringen
Overkomt je iets als (recreatieve) duiker? Of breng je zelf iemand schade toe? Dan kan in de meeste gevallen een claim ingediend worden op een van de volgende verzekeringen:

Enkele voorbeelden

Let op! Iedere situatie is anders en kan daardoor verschillend afgewikkeld worden.

Op een mooie zomerdag besluit Jos te gaan duiken met zijn vriend Ad in de Oosterschelde. Tijdens het duiken gaat er iets vreselijks mis waardoor Jos met spoed een decompressiebehandeling moet ondergaan. Op welke verzekeringen zou een beroep gedaan kunnen worden?

Jos en Ad moeten zo snel mogelijk contact opnemen met een centrum waar Jos een decompressiebehandeling kan ondergaan. Deze behandeling is tegen kostprijs primair gedekt op de collectieve ongevallenverzekering van IADS en IDD. Als dit in het buitenland gebeurd, dan worden ook de kosten van repatriëring naar Nederland vergoedt tot maximaal € 5000, - per gebeurtenis.

Carla heeft vandaag vrij genomen van haar werk. Ze heeft besloten deze middag te gaan duiken met haar Belgische vriendin Nancy, die ook lid is van IADS. Tijdens de rit naar de ontmoetingsplaats aan de Oosterschelde moet Carla uitwijken voor een hond die plots die weg op schiet. Carla weet het dier gelukkig te ontwijken. Ze komt daarbij ongelukkig ten val. Carla en haar scooter hebben door de uitwijk manoeuvre schade opgelopen.

Carla blijkt bovendien blijvend letsel aan haar been en duikuitrusting hebben opgelopen. Op welke verzekeringen zou Carla in dit geval een beroep kunnen doen?

Carla moet de factuur van de zorgkosten (van haar been) in eerste instantie indienen bij haar zorgverzekeraar. Ook moet ze bij IADS melden dat ze letsel heeft opgelopen tijdens het duiken. De IADS stelt de verzekeringsmaatschappij op de hoogte. Die maakt een dossier aan en neemt de schade in behandeling. Zodra de eindsituatie bekend is en er daadwerkelijk sprake is van een blijvend percentage aan invaliditeit keert de ongevallenverzekeraar het schadebedrag uit. Carla heeft een reisverzekering van Schox Verzekeringen. Die vergoedt ook schade aan haar duikuitrusting. Haar scooter is WA-verzekerd, dus die schade krijgt ze niet vergoed. Gelukkig valt de schade aan haar scooter mee.

Op vakantie in Italië besluit Iwan een aantal lessen te nemen bij IDD-instructeur Oscar. Tijdens een duik loopt Iwan blijvend letsel op aan zijn oog doordat hij een instructie van Oscar niet goed heeft begrepen. Wat kan Iwan doen?

Iwan stelt Oscar aansprakelijk voor een mogelijk een onrechtmatige daad, (namelijk het onvoldoende toetsen of de instructie was begrepen).  Gelukkig is Oscar als instructeur automatisch verzekerd via IDD voor wat betreft deze aansprakelijkheidstelling. Na enkele dagen erkend zijn verzekeraar de aansprakelijkheid en volgt er een traject van enkele weken om de schade af te wikkelen met Iwan. Iwan ondergaat diverse testen. Inmiddels heeft hij de eerste directe schade vergoed gekregen door zijn eigen zorgverzekeraar. Ook zijn reisverzekeraar heeft een deel van de kosten vergoed. Iwan blijft deels invalide waardoor ook de ongevallenverzekering een schadebedrag vergoed. Het kan zijn dat er op meer verzekeringen dekking is. Wellicht op de reis-, zorg- of ongevallenverzekering.

Hans is IDD-instructeur en tijdens het voorbereiden van zijn duik slaat Hans onverwachts mede instructeur Barry met een luchtslang in het gezicht. Barry raakt daardoor een stuk van zijn tand kwijt en heeft letsel aan zijn oog. Wat nu?

Het is verstandig dat Barry Hans meteen aansprakelijk stelt. Zo wordt een dossier aangemaakt bij de verzekeraar voor het geval het letsel dusdanig ernstig is dat Barry hier voor een percentage invalide van raakt. Zowel de aansprakelijkheidsverzekering van Hans bij IDD als de ongevallenverzekering voor Barry bij IDD kunnen aangesproken worden.

Lauri is IADS-lid. Ze heeft tijdens een duik op Aruba oorontsteking opgelopen. Het letsel is niet blijvend, maar ze heeft wel kosten gemaakt voor een consult bij een plaatselijke arts. Ze vraagt of de ongevallenverzekering dekking biedt.

Omdat er geen blijvende invaliditeit is, geeft de ongevallenverzekering geen dekking. Lauri moet de factuur daarom indienen bij haar zorgverzekeraar. Als deze niet alle kosten vergoedt, dan vergoedt haar reisverzekeraar het restant waarschijnlijk mits ze geneeskundige kosten heeft meeverzekerd.