Zorgverzekering in het buitenland – hoe zit het ?

Hoe zit het eigenlijk met je zorgverzekering als je op vakantie gaat? Wat wordt in 2021 wel en wat wordt niet gedekt in het buitenland? En is een aanvullende verzekering luxe of noodzaak ?

Kan ik overal in het buitenland zorg krijgen ?
Ieder jaar reizen Nederlanders naar vele landen in de wereld. Veel mensen gaan voor hun plezier op reis. Net zoals in Nederland kunnen mensen in het buitenland gezondheidsproblemen krijgen. Je kunt ziek worden, soms zo ernstig ziek dat je moet worden opgenomen in een ziekenhuis. Als je betrokken raakt bij een ongeval, heb je vaak spoedeisende hulp nodig. Aan medische hulp of een opname in een ziekenhuis zijn kosten verbonden. Die kosten kunnen hoog oplopen als iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen en daar moet worden verpleegd.

Heb ik recht op zorg over de gehele wereld ?

Elke Nederlander heeft vanuit de basisverzekering over de gehele wereld recht op zorg. De zorg die wordt vergoed, is gelijk aan de vergoeding die voor deze zorg in Nederland wordt gegeven. Je moet er rekening mee houden dat de kosten voor zorg in een ander land veel hoger kunnen liggen dan in Nederland – dat is bijvoorbeeld het geval in Amerika, Zwitserland en Japan. Het kan zijn dat je na een ongeval in een ziekenhuis moet worden opgenomen – in het buitenland worden toeristen dan geregeld naar een privékliniek gebracht in plaats van naar een ziekenhuis. Een behandeling in een privékliniek brengt hoge kosten met zich mee die niet worden vergoed.

Dekt mijn verzekering de medische kosten veroorzaakt door een extreme sport ?
Voor een vergoeding van gemaakte kosten gelden vaak beperkingen. Een zorgverzekeraar kan in zijn polisvoorwaarden hebben opgenomen dat er geen medische kosten worden vergoed als de kosten zijn veroorzaakt doordat je een extreme sport hebt beoefend. Met extreme sporten worden sporten bedoeld die gevaarlijk zijn en een groter risico van ongevallen met zich mee brengen. De volgende sporten worden onder andere als extreme sporten beschouwd:

 - diepzeeduiken
 - bergbeklimmen
 - zweefvliegen
 - bungeejumping

Als je van plan bent in het buitenland een extreme sport te beoefenen, is het raadzaam om hier een speciale reisverzekering voor af te sluiten. Er zijn reisverzekeringen die je afsluit voor de gehele wereld (werelddekking) of alleen voor Europa.

Is een reisverzekering nodig?
In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat vermeld op welke vergoedingen je recht hebt als je in het buitenland verblijft. Om te voorkomen dat je voor gemaakte medische kosten zelf de rekening moet betalen, is het raadzaam om een aanvullende verzekering bij je zorgverzekeraar af te sluiten. Omdat een zorgverzekeraar in zijn voorwaarden beperkingen voor vergoedingen bij verblijf in het buitenland heeft opgenomen, komt het voor dat niet alle medische kosten die in het buitenland worden gemaakt, ook worden vergoed. Het is aan te bevelen om hiervoor een reisverzekering af te sluiten met een dekking voor geneeskundige kosten. Om een dubbele verzekering te voorkomen raadpleeg je de polisvoorwaarden van je aanvullende verzekering en reisverzekering om na te gaan voor welk bedrag en onder welke voorwaarden je recht hebt op vergoeding van medische kosten.


John schox
Aansprakelijkheids - verenigingsrecht en
adviseur -/ Vraagbaak voor Onderwatersportverzekeringen.