Stabilizing Jacket

Het trimvest of stabilizing jacket is een verplicht onderdeel van je duikuitrusting. Je hebt dit nodig om onderwater je drijfvermogen te reguleren. Het zorgt aan de oppervlakte voor een positief drijfvermogen en onder water kun je met het stabilizing jacket op iedere diepte een neutraal drijfvermogen creëren door er lucht in- en uit te laten lopen.

Waar moet je op letten als je een stabilizing jacket koopt

Er zijn momenteel diverse soorten en typen trimvesten op de markt. De eerste trimvesten hadden een hoefijzermodel. Deze vesten worden nog steeds gebruikt door duikers en snorkelaars. Maar omdat de moderne trimvesten het model van een jack of jasje hebben worden deze door de duikers stabilizing jacket genoemd. Elk stabilizing jacket dient voorzien te zijn van minimaal 1 overdrukventiel en minimaal 2 mogelijkheden om het vest van lucht te voorzien. Een belangrijk onderdeel is de voorziening om door middel van de mond lucht in het stabilizing jacket te kunnen blazen en het door middel van deze voorziening ook handmatig te kunnen ontluchten. Het stabilizing jacket is speciaal ontworpen voor de sportduiker en zorgt voor het grootste gedeelte van het drijfvermogen. Een brede bevestigingsband rond het middel en verstelbare schouderbanden zorgen ervoor dat het stabilizing jacket op zijn plaats wordt gehouden. Stabilizing jackets zijn meestal voorzien van meerdere overdrukventielen en een voorziening om met de mond het stabilizing jacket te kunnen opblazen. Verder zijn deze stabilizing jackets standaard voorzien van een lagedruk inflator waardoor een stabilizing jacket mechanisch kan worden opgeblazen met lucht uit de persluchtcilinder en een backpack (rugplaat) om de persluchtcilinder te bevestigen.

De eisen waaraan een stabilizing jacket moet voldoen

Een voor de duiksport geschikt stabilizing jacket moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:

  • Het stabilizing jacket moet voldoende capaciteit hebben om jezelf en je duikuitrusting een positief drijfvermogen te geven aan de oppervlakte (CE-norm).
  • Het stabilizing jacket moet voorzien zijn van minimaal 1 overdrukventiel, om het scheuren van het stabilizing jacket te voorkomen.
  • Het stabilizing jacket moet voorzien zijn van een installatie om het jacket met de mond op te blazen en handmatig te ontluchten.
  • Het stabilizing jacket dient uitgerust te zijn met een mechanische lagedruk inflator.
  • Het stabilizing jacket moet een goede pasvorm hebben (over het duikpak) en niet te strak zitten.
  • Het stabilizing jacket en het bandenstel moeten gemaakt zijn van niet rottend materiaal. De sluitingen van kunststof of roestvast materiaal moeten snel los te koppelen zijn.
  • De knoppen van de lagedruk inflator en de ontluchting moeten groot genoeg uitgevoerd zijn, zodat ze ook met duikhandschoenen aan goed te bedienen zijn.

 

Meer duikuitrustingstukken

> Naar duikuitrusting >