Proef met zeegras in Grevelingenmeer

GREVELINGENMEERzeegras

In het Grevelingenmeer komt mogelijk zeegras terug. De plant verdween eind jaren zeventig uit het Grevelingenmeer, toen het water te zout werd vanwege de aanleg van een zeesluis in de Brouwersdam.
Verrijking
Omdat het water nu minder zout is, is als proef zeegraszaad uit de Duitse Waddenzee uitgestrooid in het Grevelingenmeer. Volgens Rijkswaterstaat is zeegras een verrijking voor het milieu van het Grevelingenmeer, onder meer omdat vissen en vogels er goed in kunnen schuilen en wonen.

Veerse Meer

Als het zeegras in het Grevelingenmeer goed groeit, wordt de proef mogelijk uitgebreid naar het Veerse Meer.

bootjezeegras

John Schox

 

John Schox, expert op het gebied van onderwatersport verzekeringen, Civiel-, aansprakelijkheids- en verenigingsrecht.
Is vaste redacteur van de IDD / IADS geworden. John Schox zal regelmatig mededelingen doen op de website. Wij zijn blij en enthousiast dat John zijn medewerking verleent. Wij wensen John veel succes!

 

English....

we are working on the translation of some information on our site.

More soon

 

Welcome

 International Association of Diving Schools

The I.A.D.S. is an organization which is housed in a foundation with professional support. Associations and individual members are affiliated with the IADS

The founders are independent instructors who spent years developing extensive knowledge and skills in diving. The instructors earned their mark for diving in the Netherlands and overseas.

So ... it is an organization for divers made by divers.

The organization was established in 1982 by Mr. Rob Dijkman and Mr. Pieter Hendriks. The Foundation has grown to more than 7,500 members and 450 ± instructors who are working in about 270 diving schools and diving clubs. Over 25,000 divers are trained by the I.A.D.S. instructors.

The choice to make it a foundation form was rapid decision-making compared to the association form.

The I.A.D.S. is registered at the Chamber of Commerce in Amsterdam. The statutes of the foundation are ,on written request, available at the head office in Haarlem, Netherlands.
There are also several offices abroad. The I.A.D.S. is known worldwide for its diving bases and diving organizations. Licenses, achieved in the military, fire brigades and other training organizations can be scaled to an (international) IADS certified diver certificate and diving license.


De I.A.D.S. is aangesloten bij de
Nederlandse Onderwatersport
Federatie (NOF)

logo_nof_100

 

 


 

 

 

 

More Articles...