DOSA jaarverslag 2022

Daar is hij dan, het jaarverslag van 2022. Het jaarverslag 2022 is door verschillende factoren later klaar dan voorgaande jaren. Hierbij is van belang te benadrukken dat de DOSA bestaat uit vrijwilligers die dit geheel belangeloos doen. Daarnaast zijn er ook verschuivingen geweest binnen het bestuur.

De analyse zoals deze voor 2022, is gebaseerd op meldingen van direct en indirect betrokkenen. Hiervoor zijn de meldingen dus van groot belang. Of het nu gaat om een gebroken maskerbandje, een glijpartij op de dijk of een decompressie ongeval. Ons verzoek: altijd melden! Dit kan geheel anoniem. Ons doel als DOSA is het veiliger maken van de duiksport en zeker niet het veroordelen van de betrokken personen/partijen. Dit laatste is helaas iets wat tegenwoordig veel gebeurd op social media wat het soms lastig maakt een duidelijk en objectief beeld te vormen van een incident of een ongeval.

Voor 2022 zien we dat het aantal (gemelde) ongevallen dalend is ten op zichtte van afgelopen jaren. Dit zou betekenen dat uitgaande van een gelijke bereidheid tot het melden van ongevallen de duiksport veiliger aan het worden is. Natuurlijk zijn de cijfers beïnvloed door de corona periodes, waarbij in 2022 de beperkingen voor het uitoefenen van de duiksport de regels vervielen. Maar als we eerlijk zijn dan vermoeden dat dit komt door een daling van het aantal meldingen in 2022.

Als we kijken naar de toekomst dan hebben we als DOSA een aantal doelen gesteld. Het verhogen van bekendheid en daarmee het aantal meldingen verhogen. Dit doen wij onder andere door het uitbreiden van ons team van vrijwilligers, actiever ervaringen en cases delen op social media met als leerdoel en als laatste het updaten van onze website. Dit staat hoog op ons lijstje maar brengt natuurlijk de nodige kosten met zich mee die wij met onze beperkte middelen dienen te dragen.

Download het jaarverslag hier