Examiner

Maak deel uit van de IADS community en draag de IADS idealen uit.

Een IADS Examiner beoordeelt in de Instructor Final Exam de kandidaten op hun overdracht van het modulaire lessysteem.

Hoe word je examiner

Om de status IADS Examiner te verkrijgen moet een IADS Course Director een schriftelijke aanvraag indienen bij het IADS-hoofdkantoor, of door het hoofd kantoor worden voorgedragen. Na de selectieprocedure krijgt de aanvrager schriftelijk de uitslag of hij/zij in aanmerking komt voor de cursus examiner. Het examiner examen zal tenminste 1 volledige dag bedragen. Gedurende deze dag worden de Course Director en Instructor Training Course onderwerpen geëvalueerd. Na een positieve beoordeling door de examencommissie(auditor/examiner) wordt de aanvrager gebrevetteerd als IADS Examiner.

Wat heb je nodig

  • In het bezit zijn van het IADS Course Director brevet
  • In het bezit zijn van 10 geldende IADS specialty instructor brevetten
  • Het actief promoten en ondersteunen van IADS-activiteiten
  • Het actief ondersteunen van de IADS-filosofie

Brevet 

Na het behalen van het brevet is de IADS Examiner lid van het IADS staforgaan (review comité) dat zich bezig houdt met het vaststellen van procedures en methodieken. De IADS Examiner moet goed getraind blijven en ervoor zorgen dat hij/zij op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de duikindustrie.

 

  • De IADS Examiner mag een ITC organiseren en hierin lesgeven, maar het examen (IFE) dient afgenomen te worden door het hoofdkantoor aangewezen IADS Examiner of Auditor Examiner.
  • De IADS Examiner mag zelfstandig Cross-over cursussen organiseren en examineren in samen spraak met het IADS hoofdkantoor
  • De IADS Examiner mag zelfstanding het 5-daagse Course Director Cursusprogramma verzorgen. Het examen dient echter afgenomen te worden door het hoofdkantoor aangewezen IADS Auditor Examiner.
  • De examiner is tevens rayon vertegenwoordiger, door het IADS hoofdkantoor aangewezen sector en onderhoud contacten met de in zijn sector liggende duikverenigingen en duikscholen
  • De IADS Examiner mag niet actief deelnemen binnen een andere duikorganisatie. Met uitzonderingen van schriftelijk toestemming van het IADS hoofdkantoor

Doe mee

Meld je aan via het IADS hoofdkantoor.

examiner

> Naar alle opleidingen >