Erelidmaatschap Leo Lagarde

Namens het voltallige bestuur van de IADS en IDD, hebben wij het genoegen om onze examiner, Leo Lagarde, te mogen benoemen tot erelid van de IADS en IDD.

Leo verdient al decennia lang zijn sporen in zowel  de beroeps- als sportduikwereld.

Mede door zijn kennis en kunde zijn beide organisaties kwalitatief en kwantitatief gekomen tot waar ze nu staan.
We hopen dat wij nog lang gebruik mogen maken van de knowhow en gedrevenheid van Leo.

Leo zal worden opgenomen in de galerij van ereleden, hiervoor zal een aparte categorie worden aangemaakt op beide websites.

Namens het bestuur en hoofdkantoor van IADS en IDD.
Rob Dijkman

Artikel over Duikmedisch centrum geplaatst in Duikveiligheid

Beste collega's
In het artikel over duiken is een stukje opgenomen over duikveiligheid en bereikbaarheid van het Duikmedisch Centrum te Den Helder. Voorheen is aangegeven dat de bereikbaarheid niet meer 24/7 gegarandeerd kon worden. Dit artikel en de website van het DMC geeft aan dat ze weer terug zijn gegaan naar 24/7 en 365 dagen per jaar bereikbaar. Zie artikel in submenu: Over duiken/duikveiligheid.

Namens IADS Hoofdkantoor
Leo Lagarde

Geüpdate R&P en bevoegdheden

Beste collega's
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de deelname aan- en het meedenken op de voorlichtingsavonden en de update dagen in het kader van de nieuwe IADS richtlijnen en procedures 2019 .
Het hoofdkantoor heeft de toevoegingen die jullie als instructeurs hebben aangedragen verwerkt in de nieuwe richtlijnen, procedures en bevoegdheden op verschillende niveaus.
Zoals afgesproken worden de instructeurs zoals hieronder ingeschaald.
• 1* Instructeur wordt Open water Instructor
• 2* Instructeur wordt Master Diver Instructor
• 3* Instructeur wordt Staff Instructor
• 4* Instructeur wordt Course Director
De nieuwe richtlijnen en procedures zijn vanaf nu te downloden vanaf de website. Hierbij komen alle andere richtlijnen en procedures voor jullie als instructeurs nieuwe stijl te vervallen.
Ook is het het opleidingstraject en de bevoegdhedentabel op de website geplaatst.
Wij hopen met deze nieuwe ontwikkelingen een goede bijdrage te hebben geleverd voor jullie duikvereniging, duikschool of duikteam.
Vanuit het hoofdkantoor kunnen jullie, nog in juni, een brief verwachten, waar in je persoonlijke inschaling kenbaar wordt gemaakt.
Voor degenen die niet mee hebben kunnen doen met de update, wordt voor de zomer nog op teruggekomen. De bevoegdheden die je nu hebt, in het kader van de oude richtlijnen, blijven gewoon gehandhaafd.
Zijn er nog vragen naar neem dan gerust contact met mij op.
Nogmaals dank voor jullie vertrouwen en samenwerking.
Namens IADS Hoofdkantoor
Lies Böhtlingk

John Schox

 

John Schox, expert op het gebied van onderwatersport verzekeringen, Civiel-, aansprakelijkheids- en verenigingsrecht.
Is vaste redacteur van de IDD / IADS geworden. John Schox zal regelmatig mededelingen doen op de website. Wij zijn blij en enthousiast dat John zijn medewerking verleent. Wij wensen John veel succes!

 

Artikel mbt oprichting

 International Association of Diving Schools

De I.A.D.S. is een organisatie welke is ondergebracht in een stichting met een professionele ondersteuning. De organisatie kent verenigingen en individuele leden.
De oprichters zijn onafhankelijke instructeurs die jarenlang grote kennis en vaardigheden hebben ontwikkeld in de duiksport en die reeds jaren hun sporen verdiend hebben in het duiken in binnen- en buitenland.

Dus ... een ORGANISATIE VÓÓR en DÓÓR DUIKERS.

De organisatie is in 1982 door Dhr. Rob Dijkman en Dhr. Pieter Hendriks opgericht. De stichting is gegroeid tot meer dan 7.500 leden en ± 450 instructeurs die te vinden zijn bij de ongeveer 270 duikscholen en duikverenigingen. Meer dan 25.000 duikers zijn er door de instructeurs van de I.A.D.S. opgeleid.
Er is nadrukkelijk voor de stichtingsvorm gekozen om een snelle besluitvorming mogelijk te maken in vergelijking tot de verenigingsvorm.

De I.A.D.S. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. De statuten van de stichting zijn op schriftelijke aanvraag verkrijgbaar bij het hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Daarnaast zijn er diverse vestigingen in het buitenland. De I.A.D.S. is wereldwijd bekend bij duikbasissen en duikorganisaties. Brevetten, behaald bij de krijgsmacht, brandweer en andere duikorganisaties kunnen worden ingeschaald tot een (internationaal) I.A.D.S. duikbrevet en duiklicentie.


De I.A.D.S. is aangesloten bij de
Nederlandse Onderwatersport
Federatie (NOF)

logo_nof_100